BMX-racing kilpailijarekisterin tietosuojaseloste

BMX-RACING KILPAILIJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, miten Suomen Pyöräily ry (SP) käsittelee BMX-racing kilpailijarekisterin henkilötietoja. SP käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti ennen rekisteröitymistä kilpailijarekisteriin.

SP varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ilmoittautumalla BMX-racing kilpailijarekisteriin.

Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Pyöräily ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki, Puh: +358 45 2322 644, Sposti: info@bmxracing.fi, yhteyshenkilö: Immo Laine. Rekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia BMX-racing pyöräilyn kilpailutoiminnan pysyvänä kilpailunumerorekisterinä.

SP kerää kilpailijasta tietoja, kun tiedot lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Ilmoittautuessa kerätään kilpailunumero, kilpailijan nimi, syntymäaika, seura jota kilpailija edustaa ja ilmoittajan sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan vuosiluku, josta alkaen kilpailunumero on voimassa.

Ilmoittamalla kilpailijan rekisteriin, ilmoittaja ja kilpailija hyväksyvät tietojen keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

SP kerää ja käyttää henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen, että eri kilpailijat eivät käytä samaa kilpailunumeroa yhtä aikaa.

Henkilöiden syntymäaikoja ja sähköpostiosoitteita ei luovuteta SP:n ulkopuolelle. Ilmoittaja hyväksyy sen, että kilpailijan tietoja voidaan käyttää pyöräilyyn liittyvän BMX-racing kilpailutoimintaan liittyvissä asioissa sekä sen että kilpailunumero, kilpailijan nimi ja seuralyhenne julkaistaan internet-sivuilla.

Ilmoittaja ja kilpailija hyväksyvät myös sen, että SP saa luovuttaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi.

Ilmoittajalla ja kilpailijalla on oikeus milloin tahansa kieltää omien henkilötietojen käyttö, jolloin varattu kilpailunumero vapautuu muiden käyttöön eikä näinollen ole enää varattu ao kilpailijalle. Tällainen pyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@bmxracing.fi. Tiedot poistetaan rekisteristä SP:n toimesta automaattisesti jos kilpailija ei ole käyttänyt kilpailunumeroa ei ole kilpailuissa muutamaan vuoteen.

Ilmoittaja sitoutuu antamaan SP:lle paikkansapitäviä tietoja ilmoittaessaan kilpailijan rekisteriin. Ilmoittaja ja kilpailija voi milloin tahansa ottaa yhteyttä SP:yyn tarkistaakseen omat tietonsa ja niiden oikeellisuus. SP korjaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet tiedot.

SP ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. SP säilyttää henkilötietoja tietokoneilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. SP:n keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Sähköpostiosoitteeseen info@bmxracing.fi lähetettyjä sähköposteja ei säilytetä.

Henkilötietoihin liittyvissä asioissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@bmxracing.fi tai puhelimitse 040 521 3277.