Radat

Vuonna 2015 Suomessa on käytössä kuusi ajokelpoista bmx-racing rataa (Helsinki, Lahti, LaukaaMikkeli, Tampere ja Turku). Ratojen maantieteelliset sijainnit näkyvät kartalla. Helsingissä on Suomen ainoa kansainväliset mitat täyttävä rata. Muita harjoituskäyttöön soveltuvia ratoja on myös muutama.

Hieman vanhentunt Link to UCI BMX track building quide.

Uudempi Link to UCI BMX track quide

Kuvia ja videoita Suomen radoista Ode to BMX sivuilta.

Kansainväliset ratavaatimukset (lainaus UCI säännöistä):

Yleiset vaatimukset

– Pituus vähintään 300 m ja enintään 400 metriä (Rata-alueen koko esim. 100 m x 60 m)

– Lähdössä rata on oltava vähintään 10 metriä leveä
– Rata ei saa olla mistään kohtaa kapeampi kuin 5 metriä
– Radassa pitää olla vähintään 3 kaarretta
– Radan reunaviivat on oltava selkeästi merkitty
– Katsojat on eristettävä vähintään 2 metrin päähän radan reunoista (pehmeällä materiaalilla)
Radan pintamateriaalina on parasta käyttää kivituhkaa. Kaarteet pysyvät parhaiten kunnossa, jos ne on asfaltoitu.

Lähtösuora

– Lähtöramppi pitää olla vähintään 1,5 metrin korkeudella (suositus 2,5 m)

– Lähtörampin kaltevan osan pituus pitää olla vähintään 12 metriä – Lähtösuora on oltava vähintään 40 metriä pitkä
– Lähtösuoralla hyppyrien välinen etäisyys toisistaan on oltava vähintään 10 metriä
– Suositus: lähtösuora ennen ensimmäistä hyppyriä on oltava vähintään 35 metriä
– Suositus: lähtösuoran ensimmäisen hyppyrin alusta ensimmäiseen kaarteeseen on oltava vähintään 20 metriä
– Ensimmäinen kaarre on oltava vähintään 6 metriä leveä

Lähtö ja maali

– Lähtöportti pitää olla vähintään 8 metriä leveä

– Lähtöportin portin korkeus on oltava vähintään 50 cm
– Portti ei saa olla pystyasennossa yli 90 asteen kulmassa lähtöramppiin nähden
– Lähtöpaikat 1 – 8 on oltava selvästi merkityt
– Kv-kilpailuissa lähtöportti on oltava elektronisesti ohjattu
– Maaliviiva pitää olla 24 cm leveä valkoinen viiva, jossa on keskellä varsinainen 4 cm leveä musta maaliviiva
Print Friendly, PDF & Email